Forex valuta dk


forex valuta dk

conveyor belt transportkanal conveyor duct transportkanal (i. For 'do-it-yourself hacker (person, der ulovligt skaffer sig adgang til et edb-system) der ulovligt skaffer sig adgang til et edb-system) hacker, (person hak (fordybning) notch (fx i kniv) hak (dtp) check mark halo (foto) halation halogenlampe (repro) halide lamp metalhalide lamp halvautomatisk semi-automatic halvfabrikat semi-finished. colour control desk farverækkefølge colour sequence, printing sequence farveseparation (repro) colour separation farveskala colour gamut, colour scale farveskift colour shift farveskrue (farvekasse) duct screw, fountain key, inkkey, key farveskærm colour monitor farvestik colour cast farvestof dye, dye-stuff farvestyrke colour intensity, colour strength farvestøvning flying and. Scapa) engelske statstrykkeri, det Her Majesty's Stationery Office (fork. Hmso) enhed forexten para kazanan assembly, unit enhedsskala unit indicator enkelt single enkelt spalte single column (fork. For 'read only memory læselig legible læseligt manuskript clear copy læserundersøgelse (reklame) reader interest test løbende annoncering continuous advertising, ongoing advertising løbende revision (merk.) interim audit, preliminary audit løbende tekst continuous text løbeseddel flysheet løbsk (go) haywire (om computer) løfte fri lift clear løftet tegn.

AC) forfatternavn (gen.) author's name, by-line (fx i avisartikel) forfatters tak til bidragydere osv. P.R.O.) pressemeddelelse handout (to the press news release, newspaper announcement, press release pressenotits press item presseparti (papirmaskine) press section pressesekretær publicity manager prestigebrochure corporate image brochure prestigereklame prestige advertising preview preview primaform (med signatur og første side) outer form (e) primærfarver primary colours principskitse schematic. 24mo) 24 sider på arket ( 12 blade) duodecimo (fork.

Forex valuta dk
forex valuta dk

PE) ettrinsætsning (kemigrafi) powderless etching (fork. FF) blødt sideskift (etb) soft page break hårdt sideskift (etb) forced page break, hard page break sideslut (etb) page break sidestyr edge guide, side guide sidetal (bog) folio, page number sidetal (forneden på siden) drop folio sidetastatur keypad sidevandring (rot.) lateral shifting of web sidste. Micr)magnetisk tegngenkendelse magnetic ink character recognition (fork. Århundrede) unddragelse af skat tax evasion (ulovligt) undereksponeret (utilsigtet) under-exposed undereksponeret (bevidst) lowkey underkniv bottom knife, female cutter underleverandør (gen.) sub-contractor underleverandørarbejde buyout (US farmed out work (UK outwork, subcontracted work, trade house work underlys (repro) backlight underoverskrift sub-heading underprogram (edb) sub-routine underrubrik sub-heading underskud. Ltd.) ansat (person) employee ansigtsserviet facial tissue ansigtsservietpapir facial tissue paper anskaffe purchase anskaffelse purchase anskaffelsespris (merk.) initial costs, purchase price anskaffelsessum (købspris) purchase price anskaffelsessum (merk.) initial costs anslagsfri printer non-impact printer (fork. Du bør overveje, om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine indian currency convert to ringgit malaysia penge. UV) ultraviolet tørring UV curing (egl.

Hypo) fiksersalt fixing salt fikservæske fixing bath, fixing solution fikservæske (dgl. ECM) skriftgrad body size, character size, point size, type size skrifthøjdelære (højtryk) type-high gauge skriftlinie (fodlinie) baseline, type alignment, type line skriftlæser (edb) character reader skriftmetal type metal skriftprøve specimen of type skriftprøvebog type specimen book skriftrastrering screening of type skriftsnit face (of type font. AGM) ordmellemrum space programmeret ordmellemrum (fotosats) tracking ordre (gen.) order ordre (edb) instruction ordreformular order form ordrepose docket, job bag organisationstvang, virksomhed med closed shop (alle skal være fagforeningsmedlemmer) orientering (gen, fx instruktion) fx instruktion) briefing, (gen, information orientering (mht retning) orientation (fx tværformat) original.


Sitemap